Szukaj

Kapitan Jachtowy - ale prywatnie czy służbowo?


Jak długo możesz cieszyć się swoimi patentami PZŻ? Tak długo jak nie będziesz żeglował zarobkowo, a precyzyjnie mówiąc do momentu kiedy nie masz żadnych materialnych korzyści z faktu prowadzenia jachtu. Do takich korzyści urzędnicy zaliczają nawet sytuację, gdy sternik nie partycypuje w składce jachtowej. Ponoć sama forma "kasy jachtowej" kwalifikuje się do kontroli odpowiednich urzędów.


Całe zamieszanie przyniosło Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie kwalifikacji i przeszkolenia członków załóg jachtów komercyjnych oraz warunków ich uzyskiwania. ​ W tym momencie pojawiają się Urzędy Morskie i Centralna Morska Komisja Egzaminacyjna (CMKE) która organizuje i przeprowadza egzaminy kwalifikacyjne dla osób ubiegających się o uzyskanie dyplomów lub świadectw potwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowisk na statkach morskich, jachtach komercyjnych oraz dokumentów stwierdzających uzyskanie kwalifikacji pilota morskiego. ​ Rozporządzenie wprowadza w świat żeglarstwa (zawodowego) kompletnie nowe kwalifikacje w dziale pokładowym:

 • marynarza jachtowego

 • jachtowego kapitana na jachtach o pojemności brutto (GT) do 200 jednostek – poziom zarządzania – ograniczony;

 • jachtowego oficera wachtowego na jachtach o pojemności brutto (GT) do 3000 jednostek – poziom operacyjny;

 • jachtowego kapitana na jachtach o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek – poziom zarządzania;

 • jachtowego kapitana na jachtach o pojemności brutto (GT) do 3000 jednostek


Na okres przejściowy (nie wiadomo na jak długo jeszcze) pozostawiono nam furtkę w postaci zapisu w ustawie, że osoby posiadające kwalifikacje turystyczne ( czyt. np. PZŻ) uzupełnione o świadectwa przeszkoleń STCW są uprawnione do zajmowania stanowisk na jachtach komercyjnych zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z posiadanych kwalifikacji na jachtach komercyjnych o pojemności brutto (GT) do 200 jednostek.


Jakie dalsze implikacje w nasze życie wnosi ustawa? Na przykład, że żeglarstwo komercyjne (zarobkowe) może być prowadzone tylko na jachtach posiadających wszelkie konieczne dokumenty: dokument rejestracyjny, karta bezpieczeństwa, świadectwo klasy lub orzeczenie zdolności żeglugowej oraz określające minimalne wymagania dla członków załóg jachtów komercyjnych.


W ten sposób może okazać się, że na jachcie Bavaria 44 na 8 osobową załogę, przypada sternik z patentem min. JSM PZŻ (posiadający świadectwo STCW), członek załogi z patentem min. ŻJ PZŻ (posiadający świadectwo STCW) i 6 pasażerów jachtu bez żadnych uprawnień i obowiązków. Sytuacja zaczyna się komplikować w przypadku większych jednostek, gdzie ilość załogi stałej rośnie, a tym samym rośnie zakres posiadanych przez nich uprawnień i świadectw włączając w to nawet kucharza, a spada ilość "załogi turystycznej" pasażerów.


Pytanie oczywiście brzmi, jak długo rozporządzenie pozostanie bez zmian w tym umowym okresie przejściowym? Czy nie warto będąc komercyjnym sternikiem zdobyć już dziś dyplom Kapitan Jachtowego? Jak więc się do tego zabrać?

Najpierw należy przyłożyć się i uzyskać patent Kapitana Jachtowego PZŻ, bo jest to jedyna droga.


Dziś zajmiemy się tylko pierwszym stopniem uprawnień kapitańskich

i tak o dyplom jachtowego kapitana na jachtach o pojemności brutto (GT) do 200 jednostek może ubiegać się osoba, która:

1) ukończyła 20 lat;

2) posiada patent kapitana motorowodnego lub kapitana jachtowego (PZŻ)

3) udokumentuje odbycie praktyki morskiej w dziale pokładowym nie krótszej niż 6 miesięcy po uzyskaniu patentu,

4) posiada aktualne świadectwa przeszkoleń

5) posiada co najmniej świadectwo operatora łączności dalekiego zasięgu

6) zdała egzamin na dyplom jachtowego kapitana na jachtach o pojemności brutto (GT) do 200 jednostek.

Warto dodać, że przykładowo s/y Zawisza Czarny to szkuner o pojemności brutto (GT) 164, ale STS Pogoria to już 290 GT.

Zawisza Czarny pod żaglami / fot. Centrum Wychowania Morskiego ZHP


Większość z tych wymagań nie stanowi większego problemu, ale spróbujmy rozłożyć kilka punktów na części pierwsze.

Udokumentuje odbycie praktyki morskiej.

Jak udało się nam dowiedzieć, aktualnie obowiązująca interpretacja dopuszcza opinie z rejsu i karty rejsu PZŻ (choć w każdej chwili może się to zmienić, co bardzo skomplikuje naszą drogę do dyplomu). Warto wiedzieć, że Urzędy Morskie w przeciwieństwie do Komisji PZŻ mają prawo zweryfikować nasze opinie z armatorem lub kapitanem. Dlatego każdy wniosek z pełną wymaganą dokumentacją należy złożyć do CMKE najpóźniej na 21 dni przed datą wybranego egzaminu. Dokumenty i opinie z rejsu kierowane są do działu weryfikacji, który sprawdza czy faktycznie możemy przystąpić do egzaminu.


Czym jest 6 miesięczna praktyka na morzu i jak to liczyć? W tym samym rozporządzeniu czytamy, że praktyka pływania liczona jest od chwili zamustrowania do wymustrowania, gdzie co najmniej 4 godziny w ciągu 24 godzin są zaliczane jako 1 dzień. I w ten sposób nasze rubryki w formularzu dotyczące godzin pływania nie mają już większego znaczenia.


Opinia z rejsu oraz karta rejsu powinny zawierać informacje pozwalające na identyfikację praktyki pływania niezbędnej do uzyskania, odnowienia lub wymiany dokumentu kwalifikacyjnego, w szczególności:

imię i nazwisko osoby odbywającej praktykę, nazwę jachtu morskiego, numer IMO tego jachtu, jeżeli został nadany, pojemność brutto (GT) i moc maszyn głównych jachtu morskiego, okres i rodzaj odbytej praktyki pływania, zajmowane stanowisko w trakcie odbywania praktyki, nazwę i adres armatora jachtu morskiego, podpis kapitana albo starszego mechanika, albo armatora jachtu morskiego.

Posiada aktualne świadectwa przeszkoleń.

W tym punkcie mowa oczywiście o zintegrowanym kursie bezpieczeństwa STCW (ang. International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers). Kurs przeprowadzany na podstawie postanowień Konwencji STCW 78/95 z późniejszymi zmianami (poprawka z Manili 2010) zgodnie z wymaganiami prawidła VI/1. Obejmujący następujące 4 kursy podstawowe:

 • indywidualne techniki ratunkowe (ITR)

 • przeciwpożarowy

 • elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej

 • bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna

Świadectwo STCW podlega odnowieniu co 5 lat.

Posiada co najmniej świadectwo operatora łączności dalekiego zasięgu.

LRC - międzynarodowy certyfikat uprawniający do obsługi urządzeń radiowych wykorzystujących częstotliwości i techniki stosowane w GMDSS na statkach morskich niepodlegającym przepisom konwencji SOLAS, na wszystkich obszarach mórz A1-A4.


Kapitan Jachtowy - egzaminy

Gdy jesteśmy już pewni swojej wiedzy i posiadamy wszystkie dokumenty, składamy wniosek do Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej (CMKE) . Komisja po weryfikacji dokumentów, najpóźniej na 3 dni przed datą egzaminu publikuje listę osób dopuszczonych do egzaminu w wyznaczonym miejscu i czasie.

Opłata za egzamin teoretyczny 400PLN Opłata za egzamin praktyczny: - na symulatorze - 600 PLN (za 1 godz. od osoby egzaminowanej). - na innych obiektach - 300 PLN (za 1 godz. od osoby egzaminowanej). ​ W naszym rozporządzeniu ( znajdziesz w załączniku) możecie znaleźć tabelę z zakresem wiedzy wymaganej na egzaminie jak również czas egzaminu. Na egzaminach przeprowadzanych przez Centralną Morską Komisję Egzaminacyjną mogą być wykorzystywane pytania z banku pytań zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej. Bank pytań zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej. Bank pytań nie stanowi zbioru zamkniętego, zawarte w nim pytania podlegaja stałej aktualizacji.Po zdanym egzaminie oczywiście euforia, a później świadomość coraz większej ciążącej na nas odpowiedzialności i niczym nieograniczona fantazja w planowaniu nowych rejsów.


Należy pamiętać, że datę ważności dyplomu przyznanego po raz pierwszy ustala się na okres 5 lat od dnia ostatniego wymustrowania z jachtu morskiego albo od dnia zdania egzaminu na dany dyplom – w zależności, które ze zdarzeń nastąpiło później.


Mamy nadzieję, że nie przytłoczył Was ten artykuł i pozwoli Wam lepiej przygotować się do niełatwej drogi po kapitańskie pagony.


To co prywatnie czy służbowo?


Rozporządzenie
.pdf
Download PDF • 1.53MB

1,452 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
 • Facebook
 • YouTube
 • Pinterest
 • Instagram

© 2019-2020 By Zostań Kapitanem Jachtowym